pick someone up on something

  1. Fiil birini söylediği birşey için azarlamak
  2. Fiil birini azarlamak
  3. Fiil birine kızmak
  4. Fiil birini kınamak
  5. Fiil birini eleştirmek