pigeon hole

  1. göz
güvercin yuvası.
yazı masasında kâğıt gözü.
ertelemek, sonradan incelemek üzere bir kenara koymak.
gözlere yerleştirmek, dosyalamak.
hasıraltı etmek, örtbas etmek, bir yana atmak, bir kenara koyup bir daha ele almamak.
sıralamak, tasnif etmek, sınıflandırmak.