pirasa

leek Noun, Plant Species
lank (hair) Adjective

Zambakgiller familyasından, soğanı çok uzun ve ... yaygın, çok yıllık bitki