pitch-dark

  1. Adjective zifirî karanlık, çok karanlık, göz gözü görmez.
    The night was pitch-dark.
    pitch-darkness: zifirî karanlık(lık).
zindan gibi