place among the great writers

  1. Verb büyük yazarlar arasına koymak