play one's cards close to one's chest

  1. saman altından su yürütmek, kimseye sezdirmeden işini becermek.