ply someone with questions

  1. Verb birini soru yağmuruna tutmak
  2. Verb birini sorular sorarak sıkıştırmak