ply someone with questions

  1. Fiil birini soru yağmuruna tutmak
  2. Fiil birini sorular sorarak sıkıştırmak