ply the river

  1. Verb (araba vapuru) iki kıyı arasında gidip gelmek