ply with

  1. … ile beslemek/desteklemek/muamele etmek, … sağlamak.
    to ply a fire with fresh fuel.
birine durmadan içki içirmek Verb
birini sorular sorarak sıkıştırmak Verb
birini soru yağmuruna tutmak Verb