1. … ile beslemek/desteklemek/muamele etmek, … sağlamak.
    to ply a fire with fresh fuel.
birine durmadan içki içirmek Fiil
birini sorular sorarak sıkıştırmak Fiil
birini soru yağmuruna tutmak Fiil