policy mix

  1. önlemler ve dozlarının biçimi
  2. politika karışımı (belirli bir ekonomik hedefe ulaşmak amacıyla hükümetin benimsediği mali , parasal
    ya da başka politikalarının karışımı
  3. politika karışımı