pop one's head out of the window

  1. Verb başını pencereden dışarı çıkarmak