positive condition

  1. müspet şart (bir şeyin yapılmasını ya da bir olayın meydana gelmesini öngören şart
  2. bir olayın yer alması için gerekli şart
  3. müspet şart