post-office box

  1. Noun posta kutusu
posta kutusu adresli mektup