postal delay

  1. postada gecikme
  2. posta gecikme
postada gecikme savunusunda bulunmak Verb
postada gecikme mazereti göstermek Verb