postal delay

postada gecikme savunusunda bulunmak Fiil
postada gecikme mazereti göstermek Fiil