powder keg

  1. (a) barut fıçısı, (b) (patlama istidadında olan) tehlikeli durum.