practice deceit

  1. Verb hilekârlık yapmak
birine hile yapmak Verb