practice practise early rising

  1. Verb erken kalkma alışkanlığı edinmek