practice practise medicine

  1. Verb doktorluk yapmak