prepaid income

  1. (bilanço) önceden tahsil edilmiş gelir
Peşin Ödenen Gelir Vergisi ve Diğer Yasal Yükümlülükler (-) Accounting
Peşin Ödenen Giderler ve Gelir Tahakkukları Noun, Accounting
Peşin Ödenen Giderler ve Gelir Tahakkukları Noun, Accounting