prescient

  1. Adjective önbilgili, öngörülü, önceden bilen/haber alan, önbilgisi olan.