1. Sıfat önbilgili, öngörülü, önceden bilen/haber alan, önbilgisi olan.