present for acceptance

  1. Verb kabul için sunmak
senedi kabule sunmak Verb
senet ibraz etmek Verb
bir senedi kabule sunmak Verb
poliçeyi kabulü için ibraz etmek Verb
bir poliçeyi kabulü için ibraz etmek Verb
kabul edilmesi için poliçenin sunulması