present for payment

  1. Verb tahsilat için sunmak
senedi tahsile vermek Verb
ödenmek üzere senet takdim etmek Verb
senedi ödenmesi için sunmak Verb
(US) Br çeki tahsile vermek Verb
ödenmek üzere çek tevdi etmek Verb