press one's point

  1. Verb görüş açısı üzerinde ısrar etmek
  2. Verb kendi görüşünü zorla kabul ettirmek