pretax income

  1. vergi öncesi gelir
vergi öncesi gelir