prevent someone (from) doing sth

  1. Verb birinin bir şey yapmasına engel olmak
  2. Verb birinin bir şey yapmasını engellemek