primary evidence

  1. her türlü durumda belirli bir özelliği en kesin şekilde ispata yarayan delil
  2. her koşul altında belli bir hususu en kesin olarak kanıtlayıcı kanıt