principle component analysis

  1. ana bileşenler çözümlemesi