principle of participation

  1. Noun katılımcılık ilkesi