prison van

  1. (Br) tutukevi pikabı
  2. Noun hapishane arabası