private ownership

  1. özel mülkiyet
üretim araçlarının özel mülkiyeti
üretim araçlarının özel mülkiyeti