private ownership

üretim araçlarının özel mülkiyeti
üretim araçlarının özel mülkiyeti