probability density function

  1. Noun, Statistics olasılık yoğunluk fonksiyonu
  2. olasılık yoğunluk işlevi.
bileşen olasılık yoğunluk işlevi