probe

  1. inceleme(k), iyice araştırma(k).
  2. sondalama(k), sondaj yapma(k), sonda ile muayene etme(k)/yoklama(k)/ deşme(k).
  3. tahkik etme(k), tahkikat yapma(k), sebebini keşfetmeye çalışma(k).
    to probe into the causes of crime.
  4. sonda, deneme çubuğu.
  5. insansız uzay roketi, uzayda bilimsel ölçüler yapmak için fırlatılmış aletlerle mücehhez roket.
rekabet incelemesi Noun, Competition Law
pazar araştırmasında
uzaydan bilgi gönderen uydu.
bir konuyu iyiden iyiye araştırmak Verb
bir skandalın içyüzünü araştırmak Verb
bilinçaltını araştırmak Verb
birinin işteki davranışını incelemek Verb
delili incelemek Verb
bankacılık işlemlerinin yasal olarak gözden geçirilmesi Noun