1. inceleme(k), iyice araştırma(k).
  2. sondalama(k), sondaj yapma(k), sonda ile muayene etme(k)/yoklama(k)/ deşme(k).
  3. tahkik etme(k), tahkikat yapma(k), sebebini keşfetmeye çalışma(k).
    to probe into the causes of crime.
  4. sonda, deneme çubuğu.
  5. insansız uzay roketi, uzayda bilimsel ölçüler yapmak için fırlatılmış aletlerle mücehhez roket.
rekabet incelemesi İsim, Rekabet Hukuku
pazar araştırmasında
uzaydan bilgi gönderen uydu.
bir konuyu iyiden iyiye araştırmak Fiil
bir skandalın içyüzünü araştırmak Fiil
bilinçaltını araştırmak Fiil
birinin işteki davranışını incelemek Fiil
delili incelemek Fiil
bankacılık işlemlerinin yasal olarak gözden geçirilmesi İsim