procedure agreement

  1. usul üzerinde anlaşma
  2. usul üzerine anlaşma