procrastinate

  1. Verb ertelemek, geciktirmek, tehir etmek, sonraya bırakmak.
    to procrastinate until an opportunity is lost.
  2. Verb oyalamak, sürüncemede bırakmak, ağırdan almak, uzatmak.