productivity gain

  1. verimlilik artışı
üretimde artma