profess extreme sorrow

  1. Verb çok üzülmüş görünmek