profit opportunity

  1. kâr fırsatı
bir fırsattan istifade etmek Verb