profit opportunity

bir fırsattan istifade etmek Fiil