profundity

  1. Noun derinlik, kapsam, şümul.
  2. Noun
    profundities: derin meseleler/düşünceler.
  3. Noun derin yer, uçurum, girdap.
  4. Noun (a) derin bilgi, vukuf, (b) derin düşünce.