progress through something

  1. Verb birşeyin içinde yavaş yavaş ilerlemek
  2. Verb birşeyi yararak ilerlemek