promise someone secrecy

  1. Verb sır saklama sözü vermek