promote a bill in parliament

  1. Verb bir kanun tasarısını parlamentoda desteklemek
  2. Verb parlamentodan bir önergeyi geçirmek