promote progress

  1. Verb ilerlemeyi teşvik etmek