promote sb's interests

  1. Verb birinin menfaatine çalışmak